Nowenna ku czci Niepokalanej (2021-2030)

przygotowująca do Jubileuszu

200. rocznicy objawienia Cudownego Medalika

Informacje

Nowenna w kaplicy Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik.
Spotkania formacyjne Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Cudowny Medalik

Cudowny Medalik jest owocem objawień Najświętszej Panny, jakie miały miejsce w lipcu, listopadzie i grudniu 1830 r. w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ul. du Bac w Paryżu. Matka Boża objawiła się wówczas nowicjuszce Zgromadzenia, siostrze Katarzynie Labouré (1806-1876), powierzając jej m.in. misję wybicia medalika.

Historia Stowarzyszenia

Początki Stowarzyszenia Cudownego Medalika siegają pierwszych lat XX wieku. Polska nie istaniała wówczas jako państwo. Ziemie polskie podzielone były między trzech zaborców: Austrię, Prusy i Rosję. W 1905 roku na ziemiach polskich zaboru austriackiego, ks. Franciszek Domaradzki ze Zgromadzenie Księży Misjonarzy, powołał Stowarzyszenie Cudownego Medalika.

Biblioteka

Modlitwy,
Dokumenty,
Odsyłacze do stron internetowych.

Kontakt


Krajowe Centrum
Stowarzyszenia Cudownego Medalika


00-341 Warszawa, ul. Radna 14


telefon: 601 472 764

poczta: dyrektor@cudowny-medalik.pl

strona internetowa: cudowny-medalik.pl